Ο ΣEΒΓΑΠ είναι το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των κοινών θέσεων και απόψεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Γαλακτοκομικών Προϊόντων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τα Μέλη του αντιπροσωπεύουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής παραγωγής και εμπορίας προϊόντων γάλακτος (γάλα & τυριά).

Πιο συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (Σ.Ε.Β.ΓΑ.Π.):

  • Ιδρύθηκε το 1982
  • Προωθεί, προστατεύει και υποστηρίζει τα κοινά συμφέροντα και δικαιώματα των  Μελών του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Συνεργάζεται με τους αντίστοιχους Συνδέσμους των άλλων Κρατών/Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, κ.ά.
  • Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, με στόχο την προώθηση και επίλυση προβλημάτων, που αφορούν στον κλάδο
  • Διαχειρίζεται Ευρωπαϊκά και Ελληνικά έργα, με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτή, σχετικά με την ποιότητα παραγωγή και επεξεργασία γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως επίσης και τη συνεισφορά των προϊόντων αυτών σε μία πιο υγιεινή διατροφή
  • Είναι Μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) και του Ευρωπαϊκού Κλαδικού Συνδέσμου European Dairy Association(EDA)