Πρόεδρος: Χρήστος Αποστολόπουλος

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Βιτάλης

Γενικός Γραμματέας: Aλέξανδρος Μποτός

Ταμίας: Δημήτρης Μπίζιος

Μέλος: Χρήστος Τσόλκας

Μέλος: Στυλιανός Σαράντης

Μέλος: Χριστόφορος Σεβαστίδης

Αναπληρωματικό Μέλος: Γιώργος Λύκας

Αναπληρωματικό Μέλος: Γιώργος Γιαννίτσης