Πρόεδρος: Χρήστος Αποστολόπουλος

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Φυτάς

Γενικός Γραμματέας: Κώστας Δανιγγέλης

Ταμίας: Χριστόφορος Σεβαστίδης

Μέλος: Νίκος Μπίζιος

Μέλος: Ιωάννης Βιτάλης

Μέλος: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Αναπληρωματικό Μέλος: Αικατερίνη Χατζηαθανασίου